29 dni do festiwalu

LECH JĘCZMYK – nestor polskich fantastów, tłumacz, redaktor odwiedza już tylko jeden konwent w roku, nasz, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Jego wykłady, próbujące rozedrzeć mroki tajemnic spowijających rzeczywistość mają wielu zwolenników. Ale i przeciwników. Jęczmyk widzi to, co niewidzialne. W tym roku jego wykład to: Tezy Ruperta Sheldrake’a – współczesnego krytyka dogmatów naukowych . Piątek, godzina 11. Sala Leśna

Marek S. Huberath

Krakowski autor i naukowiec, Marek S. Huberath, opowie o swojej fantastycznej wyprawie na półkulę południową. W zeszłym roku we wspaniały sposób relacjonował współpracę z uczelnią chilijską i wypad na Antarktydę. Tym razem będzie mowa o Patagonii i Ziemi Ognistej.

Wojciech Kajtoch gościem festiwalu

Wojciech Kajtoch – polski literaturoznawca, językoznawca i prasoznawca, poeta, krytyk literacki, a także specjalista w dziedzinie polskiej literatury współczesnej i literatury fantastyczno-naukowej.

W 1980 ukończył polonistykę na UJ, jest absolwentem Wyższych Kursów Literackich przy Instytucie Literackim im. Gorkiego w Moskwie (1987). W 1991 r. obronił doktorat na rusycystyce UW, w 2009 uzyskał habilitację w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Długoletni licealny nauczyciel języka polskiego.

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie od 2013 roku kieruje Zakładem Semiotyki i Historii Mediów Popularnych. W 2012

Od 1976 zajmuje się krytyką literacką. Współpracował m.in. z krakowskimi: „Studentem”, „Pismem Literacko-Artystycznym”, „Życiem Literackim”, „Końcem Wieku”, częstochowską „Galerią”; pisywał w prasie alternatywnej (np. lubelska „Ulica Wszystkich Świętych”). Był redaktorem krakowskiego almanachu literackiego „Proza, proza, proza…” (pierwsze 4 tomy: 1995, 1996, 1997, 1998). Jako językoznawca zajmuje się językami subkultur młodzieżowych (np. metalowców); jako prasoznawca – językiem prasy alternatywnej i tabloidów m.in. rozwijając metodę językowej analizy zawartości; jako krytyk i literaturoznawca – powieścią i poezją polską okresu PRL i późniejszą oraz fantastyką naukową, zwłaszcza autorstwa braci Strugackich. Poświęcił im monografię „Bracia Strugaccy (zarys twórczości)” (1993), w 2003 roku wydaną po rosyjsku i włączoną do XII tomu ich „Dzieł zebranych”.

Miejsca w hotelu

Chciałbym poinformować, że wszystkie apartamenty, a także pokoje w hotelu zostały zajęte.

Pozostały jedynie pokoje dwuosobowe i pokoje studio 2+2 w Pawilonach.

Frekwencja na początek kwietnia ogromnie mnie cieszy. Dziękuję!!