Program XXVII Festiwalu

Poniżej plan spotkań i niektórych imprez pozaliterackich

CZWARTEK 18 czerwca 20120

sala LEŚNA

sala FILMOWA

KSIĘGARNIA

PLAŻA

PIĄTEK 19 czerwca 2020

sala LEŚNA

sala FILMOWA

KSIĘGARNIA

DOM MAZURSKI

PLAŻA

SOBOTA 20 czerwca 2020

sala LEŚNA

sala FILMOWA

KSIĘGARNIA

DOM MAZURSKI

PLAŻA

DOM MAZURSKI lub POMOST

NIEDZIELA 21 czerwca 2020

sala LEŚNA
sala KINOWA
KSIĘGARNIA